Alat bez kog se ne može

S obzirom da su boreri specijalnih oblika dizajnirani da olakšaju rad stomatologu, treba izdvojiti borer sa oznakom 844 F/C kod koga je zaobljeni vrh presvučen finim česticama, a ostatak radnog dela grubim česticama. On na sebi ima dve oznake: crvenu i zelenu. Upotrebom ovih borera, ubrzava se rad, jer se istovremeno dobija fino obrađena demarkacija … Continue reading Alat bez kog se ne može

Zašto je Hydrorise„rising star“ otisnih materijala?

Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala, omogućava da otisak verno reprodukuje trodimenzionalni status implantata i periimplantatnog mekog tkiva. Nedovoljno jasan ili deformisan otisak, pruža netačne informacije o položaju vrata implantata, ugrožava tzv.„passive fit“ nadoknade, doprinosi nastanku i akumulaciji neželjenih napona i stresa na komponente implantatnog sistema, što je uvod u komplikacije i neuspeh … Continue reading Zašto je Hydrorise„rising star“ otisnih materijala?

ITI Education Week Belgrade 2022

Polaznici svedoče da ovakav pristup predstavlja inovativan vid edukacije koji osim sto nudi evolutivne pristupe u implantološkoj terapiji, takođe daje mogućnost upoznavanja, međunarodne kolaboracije i razmene informacija. U okviru Implantološkog centra, s obzirom na uslove koji se mogu porediti sa najprestižnijim centrima u Evropi i svetu, očekuje se niz novih edukacija iz sveta dentalne implantologije.

Intervju dr Aleksandar Ostojić

U ordinaciji u kojoj radim imamo pet doktora stomatologije, od kojih su troje specijalisti protetike, oralne hirurgije i ortopedije vilica, kao i jednog doktora na specijalizaciji. Zaposlene su četiri stomatološke sestre i jedan rendgen tehničar. Ovakva organizacija posla nam omogućava da pružimo skoro sve usluge koje može da ponudi savremena stomatologija.

Znanje – jedina garancija zaštite od širenja infekcije

Evropski standardi i procedure ispitivanja podložni su stalnom unapređivanju kako bi obezbedili što veću sigurnost u realnim uslovima stomatološke i opšte medicinske prakse. Ovo znači da postoje i ranije verzije standarda koje mogu biti značajno blaže po pitanju parametara koje zahtevaju.

Kratak vodič za rad sa malim pacijentima – 2. deo Komunikacija sa roditeljima

Uspostavljanje jasne i adekvatne komunikacije, od velikog je značaja za uspešnost sprovođenja dijagnostičkih i terapijskih procedura. Ako naučimo da razgovor usmeravamo, a strahove, burne reakcije i pritužbe vratimo u kolosek konstruktivnog dijaloga, ojačaćemo naše samopouzdanje i sposobnost da izađemo na kraj sa izazovnim klijentima.

Minimalno invazivna estetska restauracija teške dentalne fluoroze – kombinacija infiltracije smolom i kućnog beljenja

Dentalna fluoroza je poremećaj koji karakteriše hipomineralizacija zubne gleđi prouzrokovana viškom fluora u toku procesa formiranja gleđi. Manifestuje se kao spektar vizuelnih promena koje prouzrokuju različite stepene unutrašnjih diskoloracija zuba i, u nekim slučajevima, fizičko oštećenje strukture zuba. Ozbiljnost stanja zavisi od doze fluorida, dužine trajanja izloženosti i starosti pacijenta u periodu apsorpcije fluorida.

Vertise Flow poznato rešenje za stare probleme

Kompanija KERR, jedan od pionira u proizvodnji kompozitnih materijala, još 2009. godine, na tržištu je predstavila inovaciju u vidu materijala koji je namenjen za rešavanje problema postoperativne preosetljivosti. Unapređenjem i spajanjem dve vrste materijala, adhezivnih sistema i tečnih kompozita, došlo se do mogućeg rešenja kako osetljivosti tako i brzine primene.

Novi pravci u stomatološkoj nauci i praksi

Računarske metode (Computational methods) su metode koje se izvode uz pomoć računara sa ciljem da se numerički reše matematički modeli koji opisuju neki fizički fenomen. Jedna od najprimenjivanijih metoda je Metoda Konačnih Elemenata (Finite Element Method)

Intervju – dr Ognjen Stankov

Borča se u poslednjih desetak godina sve više širi i razvija, tako da više i nije tako malo mesto jer trenutno ima preko 70.000 stanovnika. Čak i u ovakvim uslovima, konkurencija je velika ali kvalitet i posvećenost radu nas i dalje drži na visokoj poziciji.