Biodentine – klinička primena kod pulpotomije anteriornih i posteriornih mlečnih zuba

U poslednje vreme korisnici i kliničari izrazili su zabrinutost po pitanju bezbednosti upotrebe stomatoloških materijala kod dece. Drugi tradicionalni materijali kao što su kalcijum hidroksid i fero sulfat ne zadovoljavaju u potpunosti zahteve kliničara jer imaju manju stopu uspešnosti u poređenju sa fomokresolom.1 Istraživnja koja su sprovedena u oblasti biokeramike, vođena mineral trioksid agregatima (MTA) … Continue reading Biodentine – klinička primena kod pulpotomije anteriornih i posteriornih mlečnih zuba

Polutrajne restauracije – pre konačnog tretmana

Pored zaštite zuba, koji je usled gubitka tvrdog tkiva prilikom preparacije, razvio osetljivost na hemijsku, termalnu i mehaničku iritaciju, fiksna privremena rešenja takođe služe za privremeno uspostavljanje oblika i boje zubne anatomije, što pacijentu omogućava prikaz budućeg izgleda restauracije.

Restauracija centralnih inciziva nakon izbeljivanja svih zuba

Menjanje ispuna pre izbeljivanja nije preporučljivo jer nismo sigurni u konačni ishod procedure. Ispuna tj. sam materijal za ispune ne može menjati boju, pa možemo dobiti tamniju nijansu nakon izbeljivanja zuba (Slika 1). Nakon procedure izbeljivanja neophodno je sačekati 10-14 dana kako bi se postigla dobra jačina veze kompozitnog materijala sa tvrdim zubnim tkivima i … Continue reading Restauracija centralnih inciziva nakon izbeljivanja svih zuba

Kratak vodič za rad sa malim pacijentima – od početnog kontakta do odnosa poverenja

Intervju – dr sci. Vladimir Belanović

Protokol za uzimanje otisaka za ortodontski tretman ispravljanja zuba alajnerima

Tokom prethodnih deset godina, upotreba adicionih silikona, posebno polivinil siloksana (PVS), postala je sve učestalija kad su u pitanju materijali za precizne otiske. Ovi materijali dostupni su u formi dve različite paste (baze i katalizatora) koje se mogu mešati u jednakim količinama, ručno ili pomoću automatskih dvostrukih kertridža (dozatora).

Intevju dr Nikola Vunjak

Novi recipročni mašinski endodontski instrument R-Motion

Terapeut odabira samo jedan od ponuđenih četiri instrumenta u zavisnosti od potrebe. Dakle, R-Motion® sistem podrazumeva sistem primene samo jednog instrumenta (eng. Single file) u zavisnosti od indikativnog polja rada (anatomije tretiranog kanalnog sistema).On NEpripada grupi sekventnih instrumenata koji zahtevaju primenu svih instrumenta u okviru jednog sistema. Izabranom instrumentu po potrebi prethodi manji po dijametru instrument … Continue reading Novi recipročni mašinski endodontski instrument R-Motion

Jednostavnost kao osnov moderne stomatologije – 2. deo

OptiShade predstavlja racionalizaciju u pravom smislu jer je namenjen za ispune u frontalnoj i bočnoj regiji tj. može zadovoljiti potrebe većine stomatologa i pacijenata kako funkcionalno tako i estetski. – Doc. dr Miloš Beloica 

Race EVO novi rotirajući endodontski instrumenti – Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

Sa neuporedivom otpornošću na ciklični zamor, optimizovanom i neagresivnom efikasnošću rezanja dentina i umanjenim efektom ”ušrafljivanja”, RACE EVO je prvenstveno dizajniran da bude siguran. Ovakva posebna i specifična termička obrada novog instrumenta omogućava izvanredna mehanička svojstva, koja omogućavaju veću brzinu a time i brži i prijatniji tretman za pacijente.