Alginat

Alginat je osnovni materijal za uzimanje otisaka. Stomatološki alginati se mogu podeliti prema vremenu vezivanja na brze i normalno vezujuće. Postoje alginati koji imaju različitu dimenzionu stabilnost, neki mogu biti stabilni i do 5 dana.

Showing all 5 results

Šta je stomatološki alginat?

 

Alginat je elastičan otisni materijal koji se smatra prihvatljivim za uzimnje otisaka za izradu studijskih modela, modela za izradu parcijalnih proteza, ortodontskih aparata i modela antagonista.

 

Koje vrste alginata postoje?

Alginati se mogu podeliti prema tome da li prilikom mešanja i vezivanja menjaju boju ili ne, tačnije da li su hromatik (eng. chromatic) ili ne.  Hromatik alginati pružaju praktičarima vizuelni vodič prilikom različitih faza rada. Jedan od njih je Tropicalgin. Boja alginata Tropicalgin se manja na sledeći način, crvena je tokom mešanja, narandžasta tokom radne faze, a žuta prilikom pozicioniranja u ustima.

Brzina vezivanja alginata može biti različita. Ortoprint je alginat koji se izuzetno brzo vezuje, on ima najkraće vreme držanja u ustima od samo 45 sekundi. Zbog toga njega najčešće koriste ortodonti. Drugi alginati se više vremena drže u ustima (u proseku 1 minut)

Prema ukusu alginati mogu biti menta, mango, vanila i mangustan voće.

Dimenziona stabilnost Alginat nije dimenziono stabilan, njegov sastav je takav da traži što brže izlivanje. Međutim, postoji jedna vrsta alginata koja je stabilna duže vreme. Hydrogum 5 je poseban alginat. On je stabilan 5 dana i posebno je pogodan za situacije kada niste u mogućnosti odmah da izlijete otisak.

Mešanje alginata

 

Alginat se najčešće meša ručno. Uz alginat se dobija merica za prah i vodu. Mericu praha sipati u gumenu šolju, nakon toga propisanu količinu vode, zatim mešati pomoću špatule. Nakon postizanja odgovarajuće koezistencije, a u vremenu predviđenom za mešanje alginat sipati u kašiku.

Napomena: chromatic alginati(Phase i Tropicalgin) menjaju boju tokom mešanja, vremena predviđenog za rad i vremena u ustima.

 

 

Za automatsko/mašinsko mešenje alginata mogu se koristiti dva aparata. Alghamix II je aparat koji služi za ujednačeno okretanje gumene šolje, dok asistent rukom pomoću špatule pritiska smesu. Hurimix u potpunosti automatski meša alginat.