Adicioni silikoni

Najvažnija karakteristika adicionih silikona je svakako njihova preciznost. Za najpreciznije smatraju se Hydrorise i Honigum, zatim ide Elite HD+ i Silagum, a  najmanje prezican adicioni silikon je Elite P&P. Hydrorise Implant se izdvaja kao adicioni silikon specijalno osmišljen za otiskivanje na implantima.

Showing 1–12 of 39 results

PROČITAJTE VIŠE O ADICIONIM SILIKONIMA

Na našem tržištu, koje se može smatrati siromašnijim u Evropi i dalje se najviše koriste kondenzacioni silikoni za uzimanje otisaka. Međutim, poslednjih 10 godina se primećuje značajan porast korisnika adicionih silikona. Oni polako preuzimanju tržište i sve više stomatologa se odlučuje za njih kako bi dobili sto preciznije protetske radove, pogotovo ako oni uključuju implante.U zavisnosti od nivoa preciznosti i hidrofilnosti postoji nekoliko vrsta adicionih silikona.

 

OTISKIVANJE IMPLANTATA

U različitim fazama zahvata ugradnje implantata od ključne je važnosti uzimanje otisaka. Karakteristike kao što su čvrstoća, elastičnost, visoka dimenzionalna stabilnost i preciznost ključne su za dobijanje tačnog otiska pri prvom pokušaju, čime se osigurava učinkovitost rada u ordinaciji i zadovoljstvo pacijenta.

Dok je kod konvencionalnih tretmana ključna reprodukcija detalja ili preciznost u određivanju margina, kod implantoprotetske rehabilitacije otiskom se moraju preuzeti i preneti na model tačna pozicija i usmjerenje implantata.

 

Čvrstoća i velika preciznost Zahvaljujući svojoj velikoj konačnoj čvrstoći koja varira od 65 Shore A za Hydrorise Implant – Heavy i 60 Shore A za Medium body precizno beleži trodimenzionalni položaj implantata čime se omogućuje dobijanje tačnog otiska. Hydrorise Implant Light, čija je tvrdoća 55 Shore A, s druge strane, nudi odličnu mogućnost reprodukcije mekog tkiva oko transfera.

Visoka konzistentnost i tiksotropija Konzistencije proizvoda se ne menja kada dođe u dodir s fluidima u usnoj šupljini. Osim toga proizvod je tiksotropan pa se zbog toga ne sliva u usta pacijenta.

Preciznost čak i nakon uklanjanja Zbog svog izraženog elastičnog oporavka koji je čak 99,5% otporan je na moguće distorzije tokom faze uklanjanja otiska.

Visoka hidrofilnost Omogućuje postizanje tačnog otiska čak i u vlažnom okruženju usne šupljine.

Odgovarajuće otvoreno vrijeme (učinak Snap-Set) Optimalno otvoreno vrijeme znači manje stresa za stručnjaka tokom uzimanja otiska, čak i kod najsloženijih kliničkih slučajeva (kod više implantata). Prednost je i kratko intraoralno vreme za što veću udobnost pacijenta. Brzi prelaz iz nepolimeriziranog u polimerizirano stanje naziva se„učinak Snap-Set”.

Visoka dimenzionalna stabilnost U zavisnosti od potreba pojedinog slučaja, moguće je odlučiti kada poslati otisak u laboratoriju. Budući da je reč o adicionom silikonu, formula duže vreme ostaje stabilna – čak do dve nedelje, a da pritom ne trpi značajne dimenzione varijacije.

Rendgenska vidljivost Jednostavnom radiografijom u ordinaciji mogu se utvrditi eventualni ostatci materijala čime se smanjuje rizik od mogućih infekcija.

Sigurna dezinfekcija Zadržava stabilnost čak i nakon dezinfekcije.

Biokompatibilan Zahvaljujući njegovoj biokompatibilnosti eventualne alergijske reakcije svode se na najmanju mjeru.

ZLATAN STANDARD – većina kupuje baš njega

Elite HD+ je adicioni silikon koji se najviše kupuje na našem tržištu. razlog tome je dobar odnos samog kvaliteta, količine i cene.

Svaka masa ima svoj aktivator, puti, osnovna masa se sastoji od dve mase koje se mešaju u istoj razmeri 1:1 koja se meša ručno. Veoma je važno je prilikom ručnog mešanja ne koristiti lateks rukavice. Preporučujemo mešanje sa nitrilnim rukavicama. Korektivna masa se nalazi u krtridžu. U njemu se u odvojenim komorama nalazi aktivator za adicioni silikon i korektivni adicioni silikon. Za upotrebu ovakvih adicionih korektivnih masa je neophodno posedovati pištolj za adicioni silikon. Pištolji ili aplajeri za silikone mogu biti u različitim razmerama i prilikom kupovine treba obratiti pažnju na to koji disper je potreban za koji adicioni silikon. Na sam kertridž korektivne mase se stavlja kanila za mešanje i aplikovanje. Prolaskom kroz kanilu korektivna masa i aktivator se mešaju i aktiviraju. Na samu kanillu se može staviti poseban vrh – tip – koji na samom kraju ima jako uzak otvor i služi za precizno nanošenje korektivne otisne mase na otisak ili u gingivalni sulkus.

 

ZA POČETAK – najmanje ulaganje

Elite P&P je napravljen kako bi korisnici kondenzacionih silikona lakše prešli na adicione. Ovaj adicioni silikon preporučujemo stomatolozima koji teže menjaju navike. Rad sa ovim otisnim materijalom se ne razlikuje u odnosu na rad sa kondenzacionim silikonom. Za Elite P&P vam nije neophodan dispenzer ili pištolj zato što se korektivna masa nalazi u pasti, a ne u kertridžu, baš kao i kod kondenzacionih silikona. On je i jeftiniji, ali po svim karakteristikama za nijansu lošiji od drugih adicionih silikona. Elite P&P putty soft je tvrdoće 60 Shore A, korektivne paste Light i Regular su tvrdoće 45 Shore A. Dimenziona stabilnost je 15 dana.