Kompoziti

Showing 1–12 of 24 results

OptiShade – Jednostavnost bez dodatnih kompromisa!

 

Univerzalan kompozit za sve klase kaviteta. Bez bojazni ga koristite za sve klase restauracija, bez upotrebe blokera.

Ima  unapređen kameleon efekat za bolje stapanje nijasi i bez upotrebe blokera.

Izbor nijanse je pojednostavljen. Sa samo tri nijanse OptiSahde pokriva svih 16 nijansi po Vita ključu boja. Boje Light, Medium i Dark su osnovne, a za estetske radove dostupne su još i Bleach White i Universal Opaque boje.

 

 

 

Njegove restauracije sijaju. Ima izuzetno malu veličina čestice od 50nm koja osigurava bolje efekte poliranja i mogućnost dugotrajnog zadržavanja sjaja.

OptiShade ima idealan opacitet koji imitira strukturu zuba radi boljeg stapanja sa susednim dentinom, što za rezultat ima restauracije prirodnog izgleda. On ima 300% AI što znači da je dvostruko više radioopakan u odnosu na konkurenciju.

OptiShade™ je baziran na tehnologiji adaptivne reakcije (Adaptive Responce Techology). Baš kao i Harmonize on sadrži ART nanočestice koje ova dva kompozita svrstavaju u kompozite nove generacije. ART nanočestice su za razliku od ostalih sferičnog oblika. Mreža ART nanočestica prilagođava se navikma kliničara. Jedinstveni modifikator deformacije omogućava tečniju koezistenciju tokom modelovanja, čineći lakšim oblikovanje kompozita. Kada je modelovanje završeno, viskoznost se povećava, sprečavajući sleganje materijala. Sve ovo umanjuje napor da postignete željeni oblik restauracije. Sferičan oblik ART mreže punilaca povećava punjenje (81%), smanjuje lepljivost i pojednostavljuje oblikovanje. Sve ovo zajedno redukuje rizik od kontrakcije materijala i lošeg rubnog zatvaranja.